прекратявам

прекратявам
гл. - прекъсвам, съкратявам, пресеквам, пресичам, преустановявам, слагам край, приключвам, спирам, отлагам, скъсявам, свършвам
гл. - анулирам, отменям, премахвам
гл. - преставам

Български синонимен речник. 2013.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • анулирам — гл. обявявам за недействителен, отменявам, прекратявам, унищожавам, премахвам, развалям, заличавам, изтривам, затривам гл. отменям гл. оттеглям гл. отхвърлям, касирам …   Български синонимен речник

  • завършвам — гл. свършвам, довършвам, довеждам докрай, поставям край, турям край, привършвам, приключвам, прекратявам, окончавам, ликвидирам гл. заключавам гл. изпълнявам, осъществявам, превръщам в живо дело гл. постигам, реализирам …   Български синонимен речник

  • ликвидирам — гл. приключвам, прекратявам, привършвам, преустановявам, завършвам, изкарвам, доизкарвам, свършвам, уравнявам, разчиствам гл. премахвам, затривам, унищожавам гл. разпродавам гл. довършвам, убивам, виждам сметката на гл. освобождавам се от,… …   Български синонимен речник

  • отменявам — гл. преустановявам, прекратявам, прекъсвам, спирам, суспендирам, премахвам, анулирам, унищожавам …   Български синонимен речник

  • отменям — гл. анулирам гл. прекратявам, премахвам гл. унищожавам, оттеглям гл. отхвърлям, касирам гл. вдигам гл. развалям …   Български синонимен речник

  • прекъсвам — гл. скъсвам, пресичам, прорязвам гл. прекратявам, преустановявам, спирам, слагам край, турям край гл. преставам, секвам, пресеквам гл. апострофирам гл. забавям, отлагам гл. преча …   Български синонимен речник

  • премахвам — гл. отстранявам, отблъсквам, отбивам, махвам, отмахвам, отхвърлям, отклонявам гл. отмествам, премествам, извеждам, отвеждам, откарвам, отдалечавам, отдръпвам, отнемам гл. изпъждам, пропъждам гл. унищожавам, затривам, смитам, анулирам, заличавам,… …   Български синонимен речник

  • преминавам — гл. пресичам, прекосявам, прекрачвам, минавам, прегазвам, пребродвам, превалям гл. изминавам, отминавам, летя, отлитам, отдалечавам се, тека, протичам, прехвърлям, извървявам гл. преодолявам, справям се, превъзмогвам, побеждавам гл. спирам,… …   Български синонимен речник

  • пресеквам — гл. секвам, спирам, запирам, прекъсвам, прекратявам се, преставам, преустановявам се, пресичам се, свършвам се …   Български синонимен речник

  • пресичам — гл. сека, разсичам, режа, прерязвам, разрязвам, разкъсвам гл. преграждам, заграждам, препречвам, спирам, прекъсвам, преустановявам, прекратявам гл. смалявам, скъсявам, намалявам гл. кръстосвам, прекосявам гл. попречвам гл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”